- ปฏิทินวัฒนธรรม: เครื่องมือในการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรม โดย ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์
- หนังสือเล่มยักษ์: เครื่องมือในการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรม โดย ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์