Menu
เกี่ยวกับโครงการ
กลุ่มชาติพันธุ์
รายงานลงพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
REงานวิจัย
เกี่ยวกับเรา
สมุดเยี่ยม
กระดานข้อความ
......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มชาติพันธุ์บีซู

บีซูหรือบี่สู่ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลทิเบต-พม่า จากการค้นคว้าของ ดร.เจมส์ มาติซอฟ (Dr.James Matisoff) นักภาษาศาสตร์ชาวอเมริกัน พบว่าคำว่า “บีซู” เป็นคำโบราณที่มีอายุถึง 3,000 พันกว่าปีมาแล้ว จากหลักฐานที่ได้จากพงศาวดารจีน ปี พ.ศ.2344 พอจะบอกได้ว่าคนบีซูมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ประเทศจีนตอนใต้ คือ แถวสิบสองปันนาในปัจจุบัน
ในประเทศไทยพบชาวบีซูอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง และอำเภอแม่ลาว มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 900 กว่าคน ถิ่นที่มีคนบีซูอาศัยอยู่หนาแน่นคือที่บ้านปุยคำ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงรายประมาณ 500 กว่าคน และบ้านดอยชมภู ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ประมาณ 400 กว่าคน คนทั่วไปเรียกคนบีซูว่า ลัวะหรือละว้า ส่วนทางราชการจะเรียกว่า “ลัวะ”


 
โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์บีซูที่ผ่านมา

- โครงการวิจัย “แนวทางการสร้างกระบวนการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมบีซูที่เหมาะสมกับเด็กเล็กชาวบีซู บ้านดอยชมภู ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย”