Menu
เกี่ยวกับโครงการ
กลุ่มชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องเล่าจากพื้นที่
เกี่ยวกับเรา
สมุดเยี่ยม
กระดานข้อความ
......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่ Website ของโครงการวิจัย "การฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาการศึกษาและกลุ่มชาติพันธุ์" โครงการนี้จัดทำโดย ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ใน website แห่งนี้จะรวบรวมเรื่องราวทุกด้านในโครงการวิจัยเรื่องนี้ ทั้งรายละเอียดของโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตในฐานะของการเป็นศูนย์ประสานงานได้ดูแลอยู่ รวมทั้งการนำเสนอถึงเรื่องราวของการลงพื้นที่เพื่อติดตามงาน และ RE หรือ เรื่องของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย มานำเสนอในอีกรูปแบบหนึ่งที่นี่

ขอให้มีความสุขในการเยี่ยมชม website นะครับ ^^

 

ความสำเร็จของการพัฒนาระบบตัวเขียน
กลุ่มชาติพันธุ์อูรักลาโวยจ
เรื่องราวเบื้องหลังความสำเร็จของการพัฒนาระบบ
ตัวเขียนภาษาอูรักลาโวยจ ที่ชาวอูรักลาโวยจจาก
บ้านสังกาอู้ อ.เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ได้ร่วมกัน
พัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลอ่านต่อกด ที่นี่

 

"ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมอึมปี้" งานเปิดเวที....
ี โครงการฯเยาวชนอึมปี้
มาดูพลังเยาวชนชาวอึมปี้ในการจัดงานเปิดเวที
ชี้แจงโครงการวิจัยสู่ชุมชน ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่
ี่ 16 มกราคม 2554 อ่านต่อกด ที่นี่


การเปิดเวทีชี้แจงโครงการบีซู
งานเปิดเวทีชี้แจงโครงการ แนวทางการ
สร้างศูนย์เด็กเล็กที่เหมาะสมกับบกลุ่มชาติพันธุ์บีซู
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ณ บ้านดอยชมภู
ตำบลโป่งแพร่ อำภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
อ่านต่อกด ที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผีกองกอยเดอะซีรีย์ : เรื่องเล่าหลายตอนจบของชาวไทดำ"
ชาวไทดำบ้านนาป่าหนาด มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีกองกอยอยู่มากมาย มีทั้งเรื่องเล่าที่น่าสะพรึงกลัว และเรื่องราวที่ตลกขบขัน ซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีอยู่มากมายหลายตอนจบอ่านต่อกดที่นี่

 

เรื่องเล่าจากพื้นที่ "ถั่วขอ : พืชมหัศจรรย์ชาติพันธุ์ญัฮกุร"
"ถั่วขอ" พืชธรรมดาที่ขึ้อยู่นตามหัวไร่ปลายนา ไม่มีคุณค่าแต่อย่างใดกับชีวิตของคนทั่วไป แต่สำหรับชาวญัฮกุรผู้อาศัยอยู่กับป่าดงพงไพร "ถั่วขอ" กลับเป็นพืชมหัศจรรย์ที่ใช้ประโยชน์ได้หลายสถาน ทั้งนำมาใช้เป็นเหยือล่อสัตว์ในป่าและใช้ป้องกันผีตีนเดียวได้... อ่านต่อกดที่นี่

 

 

ศูนย์ภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์บรูบ้านเวินบึก "
แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ภาษา และวัฒนธรรมของชาวบรู บ้านเวินบึก ผ่านรูปแบบการจัดแสดงวัตถุทางวัฒนธรรม ในศูนย์ภูมิปัญญาชุมชนบ้านเวินบึก... . อ่านต่อก ทีนี่