Menu
เกี่ยวกับโครงการ
กลุ่มชาติพันธุ์
รายงานลงพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
REงานวิจัย
เกี่ยวกับเรา
สมุดเยี่ยม
กระดานข้อความ
......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมอึมปี้" งานเปิดเวทีโครงการฯเยาวชนอึมปี้

 

เมื่อวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา เหล่าเยาวชนนักวิจัยเพื่อท้องถิ่นชาวอึมปี้ได้ร่วมกันจัดงานเปิดเวทีชี้แจงโครงการวิจัย “รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมในการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาอึมปี้ด้วยพลังเยาวชน” ขึ้นที่โรงเรียนบ้านดงธรรมราษฎรนุสรณ์ บ้านดง ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องภาษาและภูมิปัญญาอึมปี้ ซึ่งจัดแสดงควบคู่กับสื่อหนังสือเล่มยักษ์ภาษาอึมปี้ที่ชาวอึมปี้บ้านดงได้ร่วมกันทำเพื่ออนุรักษ์ภาษาอึมปี้เอาไว้ไม่ให้สูญหาย นอกจากนี้จุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งคือซุ้มสาธิตอาหารประจำท้องถิ่น “ยำหน่อไม้” และ “ชะอมทรงเครื่อง” ที่มีพร้อมสรรพให้ผู้ร่วมงานได้รับประทานกันอย่างเต็มที่ไม่มีบกพร่อง

บนเวทีประดับประดาไปด้วยผ้าสีขาว – ชมพูทได้เริ่มมีกิจกรรมเมื่อเวลาราว 9 นาฬิกาโดยผู้ใหญ่บ้านผู้เป็นตัวแทนของชาวบ้านดงขึ้นมากล่าวเปิดงานในวันนั้น ต่อด้วยการกล่าวให้โอวาทเรื่องความสำคัญของภาษาท้องถิ่นโดยประธานสภาวัฒนธรรมตำบลส่วนเขื่อน จากนั้นจึงเป็นการนำเสนอเรื่องราวของงานวิจัยที่เกิดขึ้นผ่านชาวอึมปี้ในพื้นที่ ทั้งการแนะนำระบบตัวเขียนภาษาอึมปี้ การอ่านหนังสือเล่มยักษ์ และการชี้แจงรายละเอียดของโครงการวิจัยเรื่องใหม่พร้อมการแนะนำทีมวิจัยเยาวชน


กิจกรรมการเปิดเวทีฯจบลงไปด้วยความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ผ่านการแสดง “ล่องแม่ปิง” ของตัวแทนเยาวชนอึมปี้ที่อ่อนช้อยสวยงาม การฟ้อนประกอบการร้องเพลงพื้นบ้านภาษาอึมปี้ของผู้สูงอายุที่สร้างบรรยากาศความครึกครื้นได้เป็นอย่างดี และการตอบปัญหาภาษาอึมปี้ชิงรางวัลที่สนุกสนาน

หลังจากที่กิจกรรมบนเวทีจบลงไปแล้ว ผู้เข้าร่วมงานทุกคนก็ได้เอร็ดอร่อยไปกับขนมจีน – แกงกะทิที่นักวิจัยเยาวชนได้จัดเตรียมไว้เลี้ยงผู้ร่วมงานให้ได้รับประทานก่อนที่จะกลับบ้านไปด้วยความอิ่มหนำ

กิจกรรมนี้แม้จะเป็นกิจกรรมแรกที่นักวิจัยเยาวชนชาวอึมปี้ได้ลงมือจัดการด้วยตนเอง แต่ผลงานที่ออกมาในวันนั้นกลับดูยิ่งใหญ่และเพียบพร้อมไปเสียทุกด้านจนทำให้นึกต่อไปได้ว่า กิจกรรมต่อ ๆ ไป นักวิจัยเยาวชนชาวอึมปี้คงจะได้ใช้ “พลัง” ที่มีอยู่ รังสรรค์รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมในการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาอึมปี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของคนภายนอกได้อย่างดีเยี่ยม

 

การเล่านิทานี้จากหนังสือเล่มยักษ์เรื่อง "ปี่โฮ่โล่"
การแสดง "ล่องแม่ปิง" จากเยาวชนอึมปี้
การฟ้อนประกอบเพลงพื้นบ้านอึมปี้จากผู้สูงอายุ