Menu
เกี่ยวกับโครงการ
กลุ่มชาติพันธุ์
รายงานลงพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
REงานวิจัย
เกี่ยวกับเรา
สมุดเยี่ยม
กระดานข้อความ
......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ภูมิปัญญาชุมชนบ้านเวินบึก

 

 

 

 

 

 

          ศูนย์ภูมิปัญญาชุมชนบ้านเวินบึก ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างอาคารศิลปาชีพและศาลาแปดเหลี่ยมจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่บ้านเวินบึก อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ซึ่งที่บ้านเวินบึกแห่งนี้มีชาวบรูอาศัยอยู่กว่าร้อยละ 90 จึงทำให้ในศูนย์ภูมิปัญญาชุมชนบ้านเวินบึกเน้นการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับชาวบรูบ้านเวินบึกเสียเป็นส่วนใหญ่

แม้ว่าอาคารที่ตั้งของศูนย์ภูมิปัญญาชุมชนบ้านเวินบึกจะเป็นเพียงอาคารเล็ก ๆ ที่มีห้องใช้สอยเพียงห้องเดียว แต่ภายในกลับเต็มไปด้วยนิทรรศการและวัตถุจัดแสดงของชาวบรูอย่างครบถ้วน ทั้งป้ายไวนิลที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของชนเผ่าบรูที่เด่นสะดุดตา รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ในการดำรงชีพของชาวบรูที่เรียงรายอยู่ในตู้กระจกซึ่งเครื่องใช้ส่วนใหญ่ที่นำมาจัดแสดงมักจะเป็นอุปกรณ์ในการจับสัตว์น้ำและเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ชาวบ้านนำมาบริจาคเพื่อให้สิ่งของเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ศูนย์ภูมิปัญญาชุมชนบ้านเวินบึกเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์มากขึ้น

นอกจากนี้แล้ว นักวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ก็ได้นำเอาผลงานจากการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการฟื้นฟูภาษาบรูมาร่วมจัดแสดงในรูปแบบของหนังสือเล่มเล็ก หนังสือเล่มยักษ์ และนิทานภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวบรู

และนับเป็นโชคดียิ่งขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ศูนย์ภูมิปัญญาชุมชนเวินบึกได้รับการสนับสนุนจากกองพลทหารราบที่ 6 จึงทำให้ได้มีการปรับปรุงอาคารวัสดุอุปกรณ์จัดแสดง ให้มีความแข็งแรง มั่นคง และสวยงามมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังได้เพิ่มเติมตู้พร้อมหุ่นจัดแสดงเครื่องแต่งกายของชาวบรูทั้งของผู้ชายและผู้หญิง จึงอาจกล่าวได้ว่าทุกวันนี้ศูนย์ภูมิปัญญาชุมชนเวินบึกเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีแห่งหนึ่งในอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีก็ว่าได้
ตัวอย่างภาพภายในศูนย์ภูมิปัญญาชุมชนบ้านเวินบึก