ศ. ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะร่วมกันสร้างระบบตัวเขียน "ภาษาอุรักละโวจ" กับชาวอุรักละโวจ บ้านสังกะอู้ ต.เกาะลันตา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 22-23 ม.ค.2554

ดูประมวลภาพคลิกเลย...