การปฏิบัติการออกแบบและสร้างสื่อการสอน ผ่านปฏิทินหลากวัฒนธรรมและหนังสือเล่มเล็ก

บรรยายและปฏิบัติ
การปฏิบัติการออกแบบและสร้างสื่อการสอน ผ่านปฏิทินหลากวัฒนธรรมและหนังสือเล่มเล็ก

ข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนที่ shorturl.at/uvI35