เอกสารเผยแพร่ (Booklets)

(คลิกที่รูปภาพ เพื่อชมภาพใหญ่ หรือ ดาวน์โหลด)

The Center for Documentation and Revitalisation of Endangered Languages and Cultures

ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต

Patani Malay-Thai