โปสเตอร์เผยแพร่ (Posters)

(คลิกที่รูปภาพ เพื่อชมภาพใหญ่ หรือ ดาวน์โหลด)

วันรู้หนังสือสากล

ทวิ-พหุภาษา: รางวัลแห่งการรู้หนังสือ 2016

ฮันกึล: อักษรแห่งการรู้หนังสือของปวงชน

นวัตกรรมการฟื้นฟูภาษาเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน