ที่อยู่โครงการ

  ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา,
  พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

  Address

  Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University
  999 Phutthamonthon Sai 4 Rd., Salaya, Phutthamonthon District Nakhonpathom, 73170 Thailand