ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
เปิดรับสมัครนักวิจัย 1 อัตรา ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและกรอกใบสมัครที่
MU E-Recruitment online ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564