ชาวมอแกน กับการใช้สมุนไพรรักษาโรค

การบันทึกภูมิปัญญาสมุนไพรรักษาโรคของชาวมอแกน บนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา