อาหารบีซู

ลาบพริกสมุนไพร หรือเรียกในภาษาบีซูว่า ลาพี ซ่าทอ
เป็นเมนูตามวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวบีซู ที่ใช้พืชผักสมุนไพรจากธรรมชาติที่ปลูกเองมาทำอาหารในแต่ละวัน ส่วนผสมประกอบไปด้วย ผักไผ่ กระเทียม พริกขี้หนู พริกหนุ่ม ยอดส้มป่อย ใบต้นหอม (หอมแป้น) ใบขิง ตะไคร้ ปราร้าแห้ง และเกลือ นำผักสดมาซอยและสับรวมกันให้ละเอียดในกระบอกไม้ไผ่ผ่าครึ่ง เป็นอุปกรณ์หาง่ายในหมู่บ้าน ลาบพริกสมุนไพรจะมีรสชาติเผ็ดและเค็มเล็กน้อย นำมากินแกล้มผักสด หรือร่วมกับอาหารอื่น ๆ

อ้างอิง

  1. ทีมวิจัยชุมชนชาวบีซู บ้านดอยชมภู ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย. (2559). บีซู จี่ต่าง อางเกิ่งอางกอ อางลีบอางลาว ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีของชาวบีซู. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น และศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต.