แผน 1 การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม

แบบบูรณาการสู่ 8 กลุ่มสาระ และการใช้โครงงานวิจัยเป็นฐาน

หนังสือเล่มยักษ์

บอยเที่ยวเกาะลันตา

บูลัด ซาเกะ

อน เซอมีญา เจอเดะ

มากุง เญอลับ ลีฮัยจ การัก

นำซื้อผักทำแกงไตปลา

เคอนัม มูปัยจ มูปัยจ