แผน 2 การพัฒนาทักษะภาษาไทย

เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับเด็กปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเล่มยักษ์

คลื่นเจ็ดลูก

บังทินกับลูกชายออกอวน

ปูน้อยจะไปโรงเรียน

เจ้าก้อนขี้ปราบยักษ์

งูเขียวอยากได้รองเท้า

ชมพูฝันกลางวัน

พลไปตกปลา

นัทไปซื้อของที่ตลาดนัด

บูลัด ซาเกะ

เคอนัม มูปัยจ มูปัยจ

สุทินดำน้ำดูปะการัง