แผน 2 การพัฒนาทักษะภาษาไทย

เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับเด็กปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่ 1

ฉากภาพวัฒนธรรม

การคมนาคมทางบกและทางอากาศ

กลางวันกลางคืน

วัฒนธรรมลันตา

การคมนาคมทางน้ำ

เทคโนโลยีการสื่อสาร

สึนามิ

ครอบครัวของฉัน

ประเพณีงานลอยเรือ

สัตว์เลี้ยง

สวนสัตว์