แผน 2 การพัฒนาทักษะภาษาไทย

เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับเด็กปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเล่มเล็ก

แมวกับเสือ

ปูเสฉวนกับเปลือกหอยตาวัว

ตาลกับลูกโป่ง

เซอมอยจ มีระฮ ซามา เซอมอยจ ฮีตับ

กรา ยฺางัน ตูปัย

ฟิว ซามา แระกีฺแระ จัยจ มีระฮ

มาทู ราเยฺด

เกอบาว ยฺางัน บูรก ปูโยะฮ

เกอตับ มีระฮ ซามา เกอตับ ดาโวะ

พ่อจอมกับมิ

เปง ซามา ปะ ตานัม ตาโระ

แยะ บวยจ ลาโวะ มาเซด

โต๊ะคีรีกับกินรี

วันดีกลายเป็นปลาพะยูน

ปลาโลมากับปูช่วยเต่า

เจ้าจ๋อจอมเกเร

รำมะนาช่วยสามี

พิธีเซ่นไหว้ทะเล

โต๊ะดาเอะขี่ปลาวาฬ

นางเงือกใจดี

คลื่นยักษ์

งานบุญป่าช้า