แผน 3 การพัฒนาทักษะภาษาอูรักลาโวยจ

ไปสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับประถมศึกษาในเกาะลันตา

นิทานภาพ

ออกอวนกุ้ง

งานศพ

ประเพณีลอยเรือ

แก้บน

ขนมโกตีแบว-โกยจีจอ

วางไซปลา

หาโวยวาย

ข้าวมันหอยเผา

เล่นตกตก (ซ่อนแอบ)

ทำโตะราหมาด

ทำไม้พาดัก

วิธีจับหอย